รับสมัครเรียน วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 1 ปี

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

ภาคปกติ : เรียนจันทร์ - พุธ | การสอนภาษาไทย (คบ.) 4 ปี | รัฐศาสตร์ (รบ.) 4 ปี

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | พระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 4 ปี | รัฐศาสตร์ (รบ.) 4 ปี

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | พระพุทธศาสนา (พธ.ม.) 2 ปี | พุทธบริหารการศึกษา (คม.) 2 ปี

ระดับปริญญาตรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 18 พ.ค | สอบข้อเขียน 20 พ.ค | ประกาศผลสอบ 23 พ.ค | รายงานตัว 27 พ.ค | เปิดเรียน 7 มิ.ย

โครงการดีๆ สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

1.โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (มีรุ่นพี่แนะนำ)
- นิสิตปัจจุบันแนะนำผู้มาเรียน 3 รูป/คน รับสิทธิลดค่าธรรมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
แนะนำ 6 รูป/คน รับสิทธิลดค่าธรรมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
- ศิษย์เก่าหรือประชาชนทั่วไป แนะนำผู้มาเรียนได้รับ จำนวน 500 บาท / รูป/คน

2.โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งศาสนทายาท (สำหรับบรรพชิต เกรด 2.50 ขึ้นไป)
- ฟรีค่าสมัครและระเบียบการ
- เรียนฟรี 1 ปีการศึกษา
- บรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

3.โครงการเพชรมอชมพูวิทยาลัยสงฆ์เลย (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
- ฟรีค่าสมัครและระเบียบการ
- เรียนฟรี 1 ปีการศึกษาโครงการพิเศษ (สำหรับนิสิตปริญญาตรี)
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา

อาชีพ