งานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ก็เพื่อให้พระสอนศีลธรรม คณะครู นักเรียน
และสถานศึกษาได้ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมรวมกัน และช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยมีการประกวดแข่งขัน พร้อมชิงเงินรางวัลมากมาย ตามรายการดังต่อไปนี้

1. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน
2. การประกวดเทศน์แหล่อีสาน
3. การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
4. การประกวดวาดภาพ
5. การประกวดวงโปงลาง
6. การประกวดพานบายศรี
7. การประกวดร้อยมาลัยดอกไม้สด

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

>>> ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด <<<