ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4

ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาสมัครเข้าประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกระดับภาค ผ่านเว็ปไซต์ www.krupra.net (สมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น
มีการประกวดทั้งหมด 5 กิจกรรม

1. กิจกรรมสวดมนต์หมู่ฯ สรภัญญะ
2. กิจกรรมกล่าวคำอาราธนาฯ  
3. กิจกรรมบรรยายธรรม
4. กิจกรรมถกวาที (วาจาสุภาษิต)
5. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

*** การประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย ***

รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและการรับสมัคร คลิก www.krupra.net