ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563
1. รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภร์ช้างเผือก (ต.ช.)
2. นางสาวชรินรัตน์ ชัยสุข ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)