ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2566
สอบวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00-14:30 น.
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่ลิงก์ข้างล่าง

หมายเหตุ
สำหรับนิสิตไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้รีบติดต่อฝ่ายทะเบียนเพื่อขอเพิ่มชื่อสอบ ก่อนวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566