ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 1/2566

>> ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่<<

นิสิตท่านใด ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลด่วนที่สุด