นิสิตท่านใดที่สอบ ITSKILL ไม่ผ่าน ขณะนี้ศูนย์สอบเปิดระบบให้ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ฟรี

📣 สำหรับใครที่ยังสอบ ITSKILL ยังไม่ผ่าน ฟังทางนี้
🎓 มาอัปสกิลใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันครับ! มหาจุฬาฯ เปิดระบบให้ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์ฟรี
💻 รายวิชานี้จะอธิบายถึงการใช้คอมพิวเตอร์, การใช้อินเตอร์เน็ต,การใช้โปรแกรมประมวลคำ, การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ, การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
📝 ได้รับ Certificate เมื่อผ่านเกณฑ์ประมวลผลการเรียนรู้
🔍 อ่านรายละเอียด & ลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://mooc.mcu.ac.th
📒 คู่มือการเข้าเรียนรู้ MCU MOOC : https://cutt.ly/x076xr0