ขอนิมนต์ เชิญนิสิตส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะความรู้

 

ขอนิมนต์ เชิญนิสิตส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ครั้งที่ 1
การใช้โปรแกรมนำเสนองาน ครั้งที่ 1
ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นี้
‍ลงทะเบียนเข้าอบรมทันที : https://forms.gle/EHE3VtkameucKfS48
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://ittraining23.my.canva.site/mcu#about