ประกาศให้บัณฑิตทุกรูป/คน ที่เข้ารับปริญญาและไม่เข้ารับปริญญา ประจำปี 2566 ยืนยันสถานะตนเอง

ประกาศ (ประกาศ)

แจ้งบัณฑิต มจร‍‍

“ผู้ที่เข้ารับปริญญา
และผู้ที่ไม่เข้ารับปริญญา
ประจำปี 2566”

บัณฑิตทุกรูป/คน
ต้องเข้าไปบันทึกข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
✅✅✅✅✅✅✅✅

•ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อตนเอง
•การบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
(เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าพิธี)

การยืนยันสถานะ
-เข้ารับ
-ไม่เข้ารับ

การแนบเอกสาร
•ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
•รูปถ่าย

ลิ้งค์เข้าบันทึกยืนยันข้อมูล
✅⬇️⬇️✅
https://grad-reg.mcu.ac.th