[ tara ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธารา วนานันท์
ชื่อเล่น : 
ธารา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
15/5/2540
อายุ : 
24
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
paniisongsri@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------