[ madam234 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Madam Soodsuay
ชื่อเล่น : 
mint
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/9/2525
อายุ : 
43
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
hippy0189@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
4100
เบอร์โทรศัพท์ : 
0881116812
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา